Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Millbrook Musiikki Oy
Y-tunnus: 0113125-6
Pohjoisranta 22, 00170 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriasioita varten

Rekisterin ylläpidosta vastaa Erja Martiskin-Salovaara, rekisteri@millbrook.fi

3. Rekisterin nimi

Millbrook Musiikki Oy:n Asiakasrekisteri

4. Rekisterin peruste ja tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin. Henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme työntekijät työssään.

5. Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteri koostuu neljästä (4) erillisestä, käyttötarkoituksen mukaan kootusta, rekisteristä:

1. Laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivu, maksuehto ja luottoraja.

2. Postitusrekisteri suoramarkkinointitarkoituksiin, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteystiedot: yrityksen nimi, etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisterissä olevia tietoja käytetään Millbrook Musiikki Oy:n ja sen sidosryhmien toimesta asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

3. Postituslista, jossa on asiakkaan sähköpostiosoite. Rekisterissä olevia osoitteita käytetään asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

4. Verkkokaupan (millbrook.fi) laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksuehto, luottoraja, tilaus-, toimitus-, laskutus- ja palautustapahtumat. Käyttämällä verkkosivustojamme, hyväksyt käyttämämme evästeet.

6. Tietolähteet

Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan oma-aloitteisesti niihin liittyessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Postituslistaan asiakas voi liittyä myös Millbrook Musiikki Oy:n nettisivulla lähettämällä ohjelmalle pyynnön rekisteröitymisestä ja vastaamalla ohjelman lähettämään vahvistuspyyntöön.

Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella.

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Voimme luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme myös luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, voimme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten.

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme palveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n tarkoittama riittävän tietosuojan maa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin sekä tietoturva-alan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Fyysisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen.

Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen voi peruuttaa joko markkinointisähköpostin linkistä tai ilmoittamalla siitä rekisteri@millbrook.fi.

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 — 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Millbrook Musiikki Oy, Tietosuojavastaava, Pohjoisranta 22, 00170 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Pidätämme oikeuden veloittaa maksullisen korvauksen asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä.

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan myymälässä tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen rekisteri@millbrook.fi. Käsittelemme korjauspyynnöt kohtuullisessa ajassa.

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Päivitetty 9.11.2022